Yes With Us, Never About Us: Art/Workers, Solidarity and Privilege1 Werker, 2021. The history of artists’ engagement in workers’ struggles is as long as the distrust of intelligentsia by the revolutionary working class. After the 1917 Bolshevik Revolution in Russia, more than 160 intellectuals were expelled with their families on so-called ‘Philosophers’ Ships’ from Petrograd […]

Memòria popular d’un barri obrer

Werker Collective, febrer 2019. La tradició de l’encàrrec institucional de documentació fotogràfica del territori, cal situar-la dintre de la mateixa lògica colonial i imperialista que des del 1492 ha instrumentalitzat una bona part de la producció del coneixement acadèmic i científic a Occident. El caràcter documental del mitjà fotogràfic, hereu d’aquesta lògica, com apunta la […]